Помощни инструменти за манифестиране

Помощни инструменти за манифестиране

Ускорител за манифестиране 5 х 55

Малка Неврографика за сбъдване на желания – Нейрографика с Дени Андонова

Практика Нейрографика и ДЕНДА Метод 

Благодаря ви, сбъдници! 

Ако желаете да надградите знанията и уменията си в методите K-Power и Нейрографика, разгледайте сертифицираните курсове, които преподавам тук: 

3 курса К-Power: https://courses.deniandonova.com/course-kineziologia-k-power/ 

9 курса Нейрографика: https://courses.deniandonova.com/#courses 

Свържете се с мен на office@deninadonova.com и като участник в тази онлайн програма, ще получите специално предложение. 

С обич, 
Дени Андонова